Magisterske studium umele inteligence a Data Science

Přijímací řízení přes JU

Postup dle dokumentů platných pro příslušný akademický rok:  https://www.prf.jcu.cz/en/admissions/admission-documents 

Jedná se o postup od přijetí ke studiu (na základě úspěšně absolvovaného testu) až po vlastní zapsání ke studiu. Je třeba doložit několik závazných dokumentů. Pokud budete žádat o vízum také ještě extra dokumenty, dle instrukcí příslušných velvyslanectví ve vaší zemi.

Directory:\Spolecne prijimaci rizeni pres THD
(postup pro prijate studenty):

 • Absolvování on-line testu dle instrukcí THD. Viz: https://th-deg.de/aid-m-en
 • Možnost nástupu ke studiu v LS (THD) nebo v ZS (JU). Je dáno především lhůtami pro vydání víz, ale také na rozhodnutím studenta,
 • Žádost o ubytovaní (bude doplněno).

Directory:\Visa CR

Pro studenty, kteří se zajímají o studium v tomto výběrovém studijním programu a pocházejí ze zemí mimo EU, je situace o něco složitější. Nejprve byste měli kontaktovat české velvyslanectví ve Vaší zemi a zeptat se, zda:

 1. Má Vaše domovská země má podepsanou dohodu o bezvízovém styku s EU?
 2. Jaké jsou požadavky na získání platného studentského (nebo později trvalého) víza po dobu Vašeho studia u nás. Pokud potřebujete vízum pro studium MAID programu, měli byste OBECNĚ splňovat následující požadavky (mohou se lišit, sestaveno na základě předchozích zkušeností):
  1. Potvrzení o přijetí ke studiu.
  2. Dopis potvrzující ubytování (viz sekce ”Ubytování”).
  3. Osobní bankovní účet s uloženou danou částkou (může se lišit – o přesnou částku je třeba požádat příslušné velvyslanectví).
  4. Výpis z rejstříku trestů.
  5. Platné zdravotní pojištění.

Mějte na paměti, že budete studovat ve dvou zemích – v České republice a v Německu. Proto doporučujeme všem studentům, aby si zajistili vízum platné pro obě země, nikoliv aby se spoléhali pouze na vízum pro jednu zemi a možnost Schengenského pohybu (členské státy EU). Již neplatí – pokud máte studentské vízum pro jednu zemi EU, platí (pro studijní účely) i pro jinou zemi EU! Jinými slovy, nemusíte znovu žádat o vízum do partnerské země, pokud již nějaké máte (např. pokud máte studentské vízum do DE, nemusíte znovu žádat o CZ a naopak). Je ovšem zásadní aby bylo na vízové žádosti uvedeno, že budete studovat jak v Německu, tak v ČR.

Schengenské vízum platí pro vycestování mimo zemi platnosti pouze na max. 3 měsíce s povinností minimálně 6-ti měsíčního návratu mezi opětovným vycestováním do stejné země!

Directory:\Visa DE

Připravujeme…