Mehr_Info

Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

Directory:\Informace_pro studenty mimo EU

Studenti po splnění podmínek přijímacího řízení jsou přijati na THD a automaticky také na JU. JU zasílá na emailové adresy (optimálně na již existující na THD) zápisové listy k vyplnění. Ty se elektronickou formou vrací zpět.

Link:\Vice info >>