Artificial intelligence and Data science.

 • Přijatí studenti mohou nastoupit v letním semestru na THD, nebo v letním semestru na USB, dle svého uvážení (o tomto informují v rámci registrace). V případě, že student nestihne realizovat vízum pro nástup v letním semestru, musí nastoupit v zimním semestru na USB.
 • První dva semestry by měli studenti absolvovat jako výukové semestry na THD a USB. Zbylé semestry, zaměřené na profesní praxi (internship) a diplomovou práci mohou absolvovat na libovolné z univerzit.
 • Výukový semestr je letní pro THD a zimní pro USB. Vyučované předměty nelze absolvovat v jiném semestru (např. nelze absolvovat předměty vyučované na USB v letním semestru – opakovaný zápis je možný až další rok).
 • V každém semestru by měl student typicky získat 30 kreditů (ECTS).
 • Po absolvování všech povinných předmětů a dosažení 120 kreditů (ECTS) je možné se přihlásit ke státním zkouškám a obhajobě diplomové práce.
 • Profesní praxe (internship), diplomovou praxi (master thesis), jazyka a některé volitelné předměty lze zapsat jak v letním tak v zimním semestru. Nelze však zapsat současně předměty na USB a THD.
 • Studijní řád a předpisy se na USB a THD liší! Na studenty se vztahují pravidla vždy podle toho, kde konkrétní semestr studují. Odkazy na stěžejní předpisy:
 • Na USB probíhá před každým semestrem tzv. předzápis v systému STAG, kde si studenti zvolí předměty na další semestr.
 • Kdykoliv student absolvuje semestr v THD, musí si zapsat na USB předmět UAI/056 Study Placement – Master Study-THD. Zápisem tohoto předmětu informuje USB o tom, že nadcházející semestr bude studovat na THD.
 • Akademický kalendář:

Directory:\Obecne informace o studiuu

 • Nazev programu: Umela Inteligence a Data Science
 • Forma:\Prezencni
 • Standardni doba studia:\1,5 – 2 roky
 • Jazyk:\Anglicky
 • Udelovany titul:\Master of Science (M.Sc.) / Magistr (Mgr)
Vice info >>

Artificial Intelligence Alert