Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

 • Přijatí studenti mohou nastoupit v letním semestru na THD nebo v letním semestru na USB, dle svého uvážení (o tomto informují v rámci registrace). V případě, že student nestihne realizovat vízum pro nástup v letním semestru, musí nastoupit v zimním semestru na USB.
 • První dva semestry by měli studenti absolvovat jako výukové semestry na THD a USB. Zbylé semestry, zaměřené na profesní praxi (internship) a diplomovou práci mohou absolvovat na libovolné z univerzit.
 • Výukový semestr je letní pro THD a zimní pro USB. Vyučované předměty nelze absolvovat v jiném semestru (např. nelze absolvovat předměty vyučované na USB v letním semestru – opakovaný zápis je možný až další rok).
 • V každém semestru by měl student typicky získat 30 kreditů (ECTS).
 • Po absolvování všech povinných předmětů a dosažení 120 kreditů (ECTS) je možné se přihlásit ke státním zkouškám a obhajobě diplomové práce.
 • Profesní praxe (internship), diplomovou praxi (master thesis), jazyk a některé volitelné předměty lze zapsat jak v letním tak v zimním semestru. Nelze však zapsat současně předměty na USB a THD.
 • Studijní řád a předpisy se na USB a THD liší! Na studenty se vztahují pravidla vždy podle toho, kde konkrétní semestr studují. Odkazy na stěžejní předpisy:
 • Na USB probíhá před každým semestrem tzv. předzápis v systému STAG, kde si studenti zvolí předměty na další semestr.
 • Kdykoliv student absolvuje semestr v THD, musí si zapsat na USB předmět UAI/056 Study Placement – Master Study-THD. Zápisem tohoto předmětu informuje USB o tom, že nadcházející semestr bude studovat na THD.
 • Akademický kalendář:

Directory:\Best Practice

Systém studia v Německu a v ČR je v některých aspektech odlišný a vychází z platné legislativy upravující působení vysokých škol. Zásadní odlišnosti jsou (bude postupně aktualizováno):

1. Zkoušky

 • V ČR je po zápisu předmětu povinnost jej v daném semestru splnit. Na zkoušku jsou 3 pokusy (jeden řádný a dva opravé).
 • Pokud se do konce daného semestru, kdy je předmět nepodaří předmet splnit, lze si jej zapsat znovu (ovšem pouze 2x celkově) a to v následujícím akademickém roce, kdy je předmět znovu vyučován.
 • Na opakovaný zápis se vztahují stejná pravidla (tj. znovu možnost až 3 zkoušek, ale pouze v daném semestru).
 • Zjednodušeně: Zápis předmětu = povinnost absolvovat zkoušku.
 • V Německu povinnost absolvovat zkoušku v semestru kdy je předmět zapsán není. Na zkoušku se registruje zvlášť.
 • Pokud se v daném semestru zkouška nesplní, může se opakovat nejdříve v následujícím semestru.
 • Pokud je ji znovu nepodaří splnit, lze ji opakovat opět až další semestr.
 • Oproti tomu, si (oproti ČR) nelze předmet zapsat opakovaně!

Directory:\Obecne informace o studiu

 • Nazev programu: Umela Inteligence a Data Science
 • Forma:\Prezencni
 • Standardni doba studia:\1,5 – 2 roky
 • Jazyk:\Anglicky
 • Udelovany titul:\Master of Science (M.Sc.) / Magistr (Mgr)
Vice info >>

Artificial Intelligence Alert