Pro_Studenty

Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

Directory:\Pro_Studenty \Statni zaverecne zkousky

Podmínkou absolvování společného studijního programu (a udělení akademických titulů z něj vyplývající) je úspěšné složení státní závěrečné zkoušky. Ta se skládá ze dvou částí:

  1. Obhajoba diplomové práce.
  2. Vědomostní část.
GoTo:\Vice info >>