Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

Internship (profesní praxe) je velmi důležitou částí celého studia Mezinárodního magisterského studijního programu Artificial Intelligence and Data Science (MAID).

Cílem stáže je využít a ověřit získané znalosti a dovednosti v praktických podmínkách konkrétního podnikového prostředí. Současně si studenti vyzkouší vlastní schopnost řešit řadu praktických problémů z oblasti aplikované informatiky. Toto řešení praktických problémů a pochopení souvislostí s fungováním společnosti pomůže ukotvit teoretické znalosti a objasnit konkrétní oblasti zájmu v oblasti AI, datových věd a počítačových systémů.

Součástí kurzu je úvodní seminář k prezentaci společností, na konci stáže studenti připraví závěrečnou zprávu jako podmínku pro udělení zápočtu. Stáže v jednotlivých technologických společnostech jsou smluvně zajištěny.

Firma také musí na konci praxe vyplnit hodnocení studenta a potvrzení absolvování praxe jako podmínku udělení zápočtu!

Directory:\Pravidla profesni praxe

 • Profesní praxe je hlavní náplní (obvykle) třetího semestru studia a záleží na studentovi, zda si zvolí absolvovat praxi u německé nebo české firmy.
 • Za absolvování Profesní praxe získá student 20 kreditů.
 • Na absolvování semestru však student potřebuje 30 kreditů, je tedy nutné, aby kromě profesní praxe v daném semestru absolvoval ještě některé další předměty dle vlastního výběru – tzv. electives.
  • Pokud si student zvolí praxi na české straně – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (USB), musí i electives být pouze z USB.
  • Pokud si student zvolí praxi na německé straně – Technischen Hochschule Deggendorf (Deggendorf Institute of Technology) (THD), musí i electives být pouze z THD.
  • Kvůli rozdílné legislativě v Česku a Německu není možné v rámci jednoho semestru studia MAID směšovat předměty USB a THD. Požadavek studia je pouze absolvovat jeden semestr v partnerské univerzitě. Ostatní je na plně na studentovi MAID.
 • Na začátku profesní praxe musí student odevzdat potvrzený dokument o nástupu na praxi do konkrétní firmy/organizace.
 • Pro absolvování praxe je nutné potvrzení zaměstnavatele o úspěšném absolvování praxe a prezentace závěrečné zprávy.

Directory:\Vice o praxi

Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

GoTo:\Dalsi informace o praxi

Informace Vysvětlení
Profesní praxe probíhá (obvykle) ve třetím semestru na dobu určitou Během semestru, kdy se koná profesní praxe bude omezeno množství další výuky.
Délka studentské praxe je 480 hodin
+ 10 hodin seminář
+ 10 hodin závěrečná zpráva
Skutečnou délku své studentské praxe musí studenti doložit.
Profesní praxe musí být zaměřena na obor studia Náplň práce v profesní praxi musí být z oboru IT, alespoň částečně se zaměřením na umělou inteligenci či datové vědy. Náplň práce musí být popsána v dokumentu při nástupu na praxi a odsouhlasena. Činnost v rámci profesní praxe a obsah závěrečné zprávy může je ověřován u firmy/organizace.
Profesní praxe musí být u firmy nebo organizace, která má s univerzitou (USB nebo THD) uzavřenu Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů. Jak pro německou, tak pro českou stranu je nutné, aby mezi firmou, poskytující studentovi praxi a univerzitou (USB nebo THD) byla podepsána Smlouva. Pokud si student vybere k praxi firmu nebo organizaci, s níž ještě Smlouva podepsána není, musí se podepsat před nastoupením studenta na praxi, byť by šlo jen o tohoto jediného studenta.
Vzor Smlouvy je odsouhlasen právním oddělením univerzity (USB nebo THD), pokud právní oddělení firmy nebo organizace se vzorem Smlouvy nesouhlasí a chce provést změny, je v případě malých změn možné je akceptovat, v případě větších změn, musí změněná Smlouva opět projít právním oddělení univerzity (USB nebo THD).Vzor Smlouvy o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů najdete zde.
Uznávání již proběhlé Studentské praxe Uznávání již proběhlé Studentské praxe je možné pouze ve výjimečných a dobře odůvodněných případech. Obsah praxe by odpovídat zaměření studia – tedy zaměření a umělou inteligenci. O přijetí již proběhlé Studentské praxe, která nesmí být starší než 2 roky, bude rozhodovat Komise.

Uznání praxe je možné například v případě, kdy bakalářské studium obsahovalo dle studijního plánu 7 semestrů a student tak dosáhl minimálně 210 kreditů (ECTS).

Pokud má být uznána již proběhlá Studijní praxe, musí student předložit požadované dokumenty stejně jako ostatní studenti

Ve firmě nebo organizaci musí být stanoven „supervizor studenta“ Na konec Studentské praxe Supervisor vyplní a podepíše dokument „Internship completion confirmation„. Bez tohoto podepsaného dokumentu nemůže být Studijní praxe uznána.
Firma nebo organizace má právo studenta ze Studijní praxe kdykoliv vyloučit, při porušení podmínek praxe či předpisů firmy. V takovém případě praxe nebude uznána.
Studijní praxe není placená. Firmy však mohou nabídnou studentům finanční či jinou odměnu v rámci motivace či jako odměnu za mimořádný přínos/výkon.
Na konci Studentské praxe vypracuje a podepíše student dokument „Závěrečná zpráva ze studentské praxe“  (Internship final report”)  K započtení Studentské praxe musí být  dokument  “Internship final report” uznán.
Obhajoba Studentské praxe Na závěr Studentské praxe odprezentuje student výsledky Studentské praxe Komisi. Jako část Obhajoby Komise očekává, jaký bude vývoj spolupráce studenta a firmy (další rozvoj spolupráce).

Directory:\Dalsi doporuceni pro praxi

 1. Jedním z důvodů Studentské praxe je, že se očekává pokračování spolupráce mezi firmou a studentem. Očekáváme, že výsledkem spolupráce studenta a firmy bude možnost definovat společné diplomové práce a/nebo semestrální práce a že obě strany budou pokračovat ve vědecké spolupráci. Komise proto očekává, že si informaci o budoucí spolupráci v rámci obhajoby Studentské praxe vyslechne.
 2. Pokud chce student absolvovat Studentskou praxi v jiné společnosti, se kterou ještě není podepsaná Smlouva, musí být podepsána před zahájením Studentské praxe.

Directory:\Uznání předchozí praxe

Aby mohla být vaše stáž uznána, potřebujeme vědět (POVINNĚ!):

 • Název společnosti a adresu, kontakty
 • Podepsanou smlouvu společnosti
 • Vašeho nadřízeného ve firmě a kontakt na něj
 • Vaši náplň práce ve firmě (doporučujeme AI)
 • Na konci stáže potvrzení (podepsané nadřízeným)

PLUS

 • Pověřená odpovědná osoba zodpovídající za praxe (viz stránka Kontakty) by měla mít přesné informace o Vaší současné praxi, takže pokud jste už na praxi nebo pokud s firmou ještě jednáte, dejte nám vědět.
 • Praxe musí být ukončena před státní zkouškou.
 • Je nutný zápis předmětu UAI/506 Profesní Praxe na USB (a pouze na USB) v semestru, ve kterém se praxe koná nebo má být uznána. Jen tak Vám můžeme dát za její úspešné absolvování kredity!

Directory:\Povinne dokumenty pro Studentskou praxi

Links:\Smlouva o Studentske praxi

 • Česká verze
 • Německá verze

Links:\Kontaktni osoby pro Studentskou praxi

GoTo:\Dalsi Informace o Studentske Praxi >>

Directory:\Obecne informace o studiu

 • Nazev programu: Umela Inteligence a Data Science
 • Forma:\Prezencni
 • Standardni doba studia:\1,5 – 2 roky
 • Jazyk:\Anglicky
 • Udelovany titul:\Master of Science (M.Sc.) / Magistr (Mgr)
Vice info >>

Artificial Intelligence Alert