Pro_Uchazece

Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

Directory:\Prijimaci rizeni

Kompletní informace, které musíte vědět a návod jak postupovat od přijetí ke studiu (na základě úspěšně absolvovaného testu) až po vlastní zapsání ke studiu. Zde najdete i seznam všech potřebných a závazných dokumentů a pokud budete žádat o vízum také ještě extra dokumenty, dle instrukcí příslušných velvyslanectví ve vaší zemi.

GoTo:\Postup prijimaciho rizeni >>