Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

Cílem přijímacího řízení je ověřit, zda znalosti uchazeče z bakalářského studijního programu postačují k tomu, aby mohl uspět v tomto exkluzivním navazujícím magisterském studiu. Pokud je počet uchazečů vyšší než počet přijímaných studentů, jsou přijímáni studenti splňující podmínky dle výsledků písemné přijímací zkoušky (maximální počty přijímaných studentů do jednotlivých studijních programů se řídí opatřením děkana pro daný akademický rok).

Directory:\Podminky prijeti ke studiu \Zakladni predpoklady

 • Úspěšně ukončené bakalářské vzdělání.
 • Znalost anglického jazyka na úrovni minimálně B2 (doložená certifikátem nebo pohovorem).
 • Zisk min. 90 kreditů (ECTS) z oblasti informatika v bakalářském studijním programu (doložených dodatkem diplomu nebo ověřeným výpisem úspěšně absolvovaných předmětů bakalářského studia).
 • Zisk min. 18 kreditů (ECTS) z oblastí umělé inteligence a data science v bakalářském studijním programu (absolvováním předmětů s převažující tématikou např. neuronové sítě, umělá/výpočetní inteligence, strojové učení, data mining, distribuované algoritmy, datové analýzy apod.)
 • Úspěšné absolvování písemného on-line příjímacího testu.

Bohužel v současné době na základě sankcí Evropské komise nelze přijímat ke studiu studenty z:

 • Írán
 • Sýrie

GoTo:\Opatreni dekana >>

Directory:\Zavazne terminy

Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

Directory:\Prijimaci rizeni

 • Každoročně konec ledna – online přijímací test.
 • Výsledky obvykle do 14 dnů od absolvování testu.
 • V mezičase řešení víz a rozhodnutí studenta zdali nastoupí do LS na THD nebo do ZS na JU.
 • Pokud student žádal o koleje na JU a byly mu přiděleny vždy do 31. srpna zaplatit NEVRATNOU kauci ve výši 2000,- CZK.
 • Do 30. září každý rok zápis na JU – obvykle se provádí jako hromadný po zápisu na THD.
 • Případně dodatečné přijímací řízení (obvykle do konce května) na JU (nutné sledovat stránky fakulty pro podrobné informace).

Link:\Vzorovy test >>