Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

Directory:\Informace \Ubytovani v ramci JU

JU nabízí studentům mezinárodního joint degree studijního programu “Artificial Intelligence and Data Science” možnost ubytování na vysokoškolských kolejích Jihočeské univerzity. Kapacita je ovšem omezena. Pokud má student zájem o ubytování na kolejích JU je postup následující:

 1. Projev zájmu o ubytování lze deklarovat již při při odesílání vyplněných zápisových listů elektronickou formu zpět na studijní oddělení PřF.
 2. Studijní referentky na základě této informace zavedou studenta do IS STAG a deklarují jeho zájem o ubytování.
 3. Koleje vystaví předběžné potvrzení o ubytování.
 4. To bude zasláno společně s potvrzením o studiu studentovi.
 5. Student mající zájem o ubytování na kolejích JU musí provést na http://www.kam.jcu.cz v období od 1.7. do 31.7. elektronickou registraci a zároveň uhradit do 31.8. zálohu na ubytování dle platného opatření ředitele KaM, viz: http://kam.jcu.cz/cs/10-stranky/66-dokumenty

Links:\Dokumenty ke stazeni

Directory:\Informace \Ubytovani v ramci THD

Připravujeme..

Links:\Dokumenty ke stazeni

Library:\Priklady uplatnitelnosti absolventu:

 • Machine Learning Scientist
 • Software Engineer – AI Specialist
 • System Architect – AI Specialist
 • Software Developer Specialist
 • Software Analyst
 • Data Scientist
 • Business Intelligence (BI) Developer

Artificial Intelligence Alert