Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

Directory:\Pro_Uchazece \Obecne informace \Doporuceny prubeh

  • Přijatí studenti mohou nastoupit v letním semestru na THD, nebo v letním semestru na USB. V případě, že student nestihne realizovat vízum pro nástup v letním semestru, musí nastoupit v zimním semestru na USB.
  • V každém semestru by měl student typicky získat 30 kreditů (ECTS).
  • První dva semestry by měli studenti absolvovat jako výukové semestry na THD a USB. Zbylé semestry, zaměřené na profesní praxi (internship) a diplomovou práci mohou absolvovat na libovolné z univerzit.
  • Po absolvování všech povinných předmětů a dosažení 120 kreditů (ECTS) je možné se přihlásit ke státním zkouškám a obhajobě diplomové práce.