Magisterske studium umele inteligence a Data Science.

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Na univerzitě studuje téměř 9 000 studentů ve více než 230 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách. Jihočeská univerzita spolupracuje s více než 400 univerzitami po celém světě. Podporuje studijní a výzkumné výjezdy studentů a akademických pracovníků. Mezinárodní prestiž Jihočeské univerzity dokládá i aktivní výzkum badatelských týmů v rozmanitých částech světa jako je Arktida nebo Papua Nová Guinea.

V průběhu své existence se Jihočeská univerzita stala významným centrem výzkumu a vývoje v jižních Čechách. Nové objekty vybavené nejmodernějšími přístroji a laboratorní technikou jsou zárukou špičkových výsledků. Výzkumné zaměření univerzity potvrzují také srovnávací žebříky univerzit. Za všechny zmiňme například žebříček THE, kde univerzita v roce 2020 opět uspěla a umístila se na 201.–250. místě.

Link:\ Vice informaci o univerzite (v EN)
Link:\ Pruvodce pro zahranicni studenty (EN)
GoTo:\ Prakticke informace pro prijizdejici studenty